Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2022 19:40

Karta obstarávania #111/2021
Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel

Informácie

ID zákazky
10388
Názov predmetu
Náhradné diely na podvozky nákladných motorových vozidiel
Číslo spisu
111/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
69 000,00 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie náhradných dielov na podvozky nákladných motorových vozidiel za účelom výmeny poškodených alebo opotrebovaných dielov za nové.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.02.2021 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty