Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 01:23

Karta obstarávania #103/2021
Zabezpečenie odťahovej služby

Informácie

ID zákazky
10396
Názov predmetu
Zabezpečenie odťahovej služby
Číslo spisu
103/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
15 500,00 EUR
Hlavný CPV
50118110-9 - Odťahovacia služba pre vozidlá
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktoré majú zabezpečiť odťahovanie, vyprosťovanie nepojazdných vozidiel (napr. zapadnutých, po nehode alebo poruche) spoločnosti OLO a.s.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Odťahovacie služby a služby vyprosťovania sa budú poskytovať na základe objednávok vyhotovených verejným obstarávateľom.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.02.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.02.2021 10:20:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty