Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.01.2021 09:36

Karta obstarávania #5/2021/DK
Rozosielanie hromadného emailingu na kontaktnú databázu

Informácie

ID zákazky
10400
Názov predmetu
Rozosielanie hromadného emailingu na kontaktnú databázu
Číslo spisu VO
5/2021/DK
Číslo z vestníka VO
1556-WNS
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
11 994,00 EUR
Hlavný CPV
64216120-0 - Služby elektronickej pošty
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Stručný opis obstarávania

Rozosielanie hromadného emailingu na kontaktnú databázu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.01.2021 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Daniela Krnáčová
daniela.krnacova@vszp.sk
+421 220824735

Dokumenty