Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.01.2021 10:29

Karta obstarávania #1_2020
MORAVSKÝ KRUMLOV – VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A IS V LOKALITĚ NA KAČENCE

Informácie

ID zákazky
10409
Názov predmetu
MORAVSKÝ KRUMLOV – VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A IS V LOKALITĚ NA KAČENCE
Číslo spisu VO
1_2020
Číslo z vestníka VO
Z2021-001492
Druh postupu
Podlimitní režim
Typ obstarávania
Užší řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 731 487,63 Kč
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Predmet obstarávania

Účelem stavby je vybudování dopravní a technické infrastruktury. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci

Stručný opis obstarávania

Účelem stavby je vybudování dopravní a technické infrastruktury. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání žádosti o účast
08.02.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
08.02.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
09.06.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adresa
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Česká republika
Procesný garant
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Dokumenty