Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.02.2024 04:33

Karta obstarávania #009/2021/§117
Nákup a dodávka ventilov a príslušenstva pre rozvody vody a kúrenia pre BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
10543
Názov predmetu
Nákup a dodávka ventilov a príslušenstva pre rozvody vody a kúrenia pre BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
009/2021/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
42130000-9 - Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka ventilov a príslušenstva pre rozvody vody a kúrenia pre BPMK, v priebehu r. 2021.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky v priebehu r.2021 podľa potrieb objednávateľa.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.01.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty