Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 16:58

Karta obstarávania #OVO/1617/2021
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave, III. etapa a časť z II. etapy

Informácie

ID zákazky
10586
Názov predmetu
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave, III. etapa a časť z II. etapy
Číslo spisu VO
OVO/1617/2021
Číslo z vestníka VO
10230 - MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 023-054852
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
449 591,54 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Doplňujúci CPV
44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
45111291-4 - Úprava terénu na stavenisku
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 18 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho v rámci 1. časti zákazky – 5 stojísk a v rámci 2. časti zákazky – 13 stojísk.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.03.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.03.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Renata Gregušová
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave – KRUHOVÉ

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
102 795,64 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Prednádražie v Trnave – ŠTVORCOVÉ

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
346 795,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy