Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2021 16:43

Karta obstarávania #008/2021/§117
Nákup a dodávka zdravotechniky - wc misy , umývadlá, batérie a rôzne sanitárne výrobky pre potreby BPMK, s.r.o.

Komunikácia