Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2022 19:09

Karta obstarávania #112/2021
Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel

Informácie

ID zákazky
10657
Názov predmetu
Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel
Číslo spisu
112/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
69 000,00 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie náhradných dielov na nadstavby nákladných motorových vozidiel za účelom výmeny poškodených alebo opotrebovaných dielov za nové.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel FAUN

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
39 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel GEESINK

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Náhradné diely na nadstavby nákladných motorových vozidiel ROSSI a KOBIT

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody