Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 18:41

Karta DNS #R1-9/044/2021
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie

Informácie

ID zákazky
10798
Názov predmetu
Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
Číslo spisu VO
R1-9/044/2021
Číslo z vestníka VO
81/2021; 17369-MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 065-164034
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
346 870,40 EUR
Hlavný CPV
39222100-5 - Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie. Ide o tovary slúžiace k baleniu, distribúcie a prijímania stravy pre pacientov a zamestnancov verejného obstarávateľa predovšetkým so zabezpečením hygieny a ochrany v súvislosti so šírením pandémie COVID-19.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
20.04.2021 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
20.04.2021 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty