Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.07.2022 21:14

Karta obstarávania #261/20
Dodávka skel a oken pro vozidla Vario LF1+LF2

Informácie

ID zákazky
10828
Názov predmetu
Dodávka skel a oken pro vozidla Vario LF1+LF2
Číslo spisu
261/20
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka skel a oken pro vozidla Vario LF1+LF2

Stručný opis

Dodávka skel a oken pro vozidla Vario LF1+LF2

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
23.02.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635

Dokumenty