Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 04:08

Karta obstarávania #013/2021/VO- §117
Nákup a dodávka kancelárskeho materiálu pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
10924
Názov predmetu
Nákup a dodávka kancelárskeho materiálu pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
013/2021/VO- §117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
15 000,00 EUR
Hlavný CPV
30192000-1 - Kancelárske potreby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup a dodávka kancelárskeho materiálu pre potreby BPMK, s.r.o. počas roka 2021.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky na dodanie predmetu zákazky podľa potrieb objednávateľa počas r.2021.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty