Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 00:38

Karta obstarávania #MK/A/2021/10459
IKT technika pre podateľne na MČ

Informácie

ID zákazky
10983
Názov predmetu
IKT technika pre podateľne na MČ
Číslo spisu
MK/A/2021/10459
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 528,12 EUR
Hlavný CPV
30213300-8 - Stolový počítač
Doplňujúci CPV
30232110-8 - Laserové tlačiarne
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodávka 5 ks PC AIO a 5 ks laserových multifunkčných zariadení pre podatelne dislokované na MČ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.03.2021 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Viktor Fenďa
viktor.fenda@kosice.sk
+421 556419244

Dokumenty