Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:40

Karta obstarávania #R3-3/022/2017
Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov

Informácie

ID zákazky
110
Názov predmetu
Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov
Číslo spisu VO
R3-3/022/2017
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
141 000.00 EUR
Hlavný CPV
45313100-5 - Inštalovanie výťahov
Doplňujúci CPV
45223100-7 - Montáž kovových konštrukcií
45313100-5 - Inštalovanie výťahov
50750000-7 - Opravy a údržba výťahov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Úplná rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov (2 ks určené k preprave stravy, 1 ks pre špinavú prevádzku – smetiarsky) s výmenou podstatných častí výťahu a výmeny opotrebovaných dielcov za účelom zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti výťahov, vrátane kompletnej výmeny technológie, kabíny, dverí (pri zachovaní rozmerov kabíny), ovládačov pre používateľa a iné, s inštaláciou v stávajúcej výťahovej šachte, bez nutnosti vykonávania väčších stavebných úprav a bez potreby rekonštrukcie elektrickej prípojky.
Vyžaduje sa dodávka do miesta plnenia, inštalácia v mieste plnenia, schválenie k používaniu a uvedenie výťahov do prevádzky.
Súčasťou dodávky je východisková revízna správa, návod na obsluhu, údržbu a obsluhu, dodanie certifikátov a dokladov o zhode s technickými špecifikáciami, súhlasov a stanovísk nevyhnutných na prevádzku, poučenie a zaškolenie obsluhy v potrebnom rozsahu,
Súčasťou predmetu zákazky je demontáž stávajúcich technológií, vykonanie búracích a iných stavebných prác, odvoz a ekologická likvidácie odpadu.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
27.07.2017 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 915394388

Dokumenty