Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2021 16:54

Karta obstarávania #IB.271.1.2021
"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”"

Informácie

ID zákazky
11135
Názov predmetu
"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”"
Číslo spisu
IB.271.1.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP00013435/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
71520000-9 - Stavebný dozor
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Zgodnie z warunkami SWZ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

TERMIN SKŁADANIA OFERT I WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
12.03.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.03.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gmina Kuźnia Raciborska
Adresa
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Poľská republika
Procesný garant
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Dokumenty