Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.10.2021 01:49

Karta obstarávania #NIN-1-21-PŘ-Ře
PD – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace

Informácie

ID zákazky
11202
Názov predmetu
PD – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace
Číslo spisu
NIN-1-21-PŘ-Ře
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

PD – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací pro stavbu „PD – Oddělení dešťové a splaškové kanalizace" v Areálu tramvaje Poruba a Areálu autobusy Poruba, Dopravního podniku Ostrava a.s.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
09.04.2021 10:00:00
Lhůta pro podání nabídek
18.05.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
09.07.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.