Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2021 15:39

Karta obstarávania #ZG.270.2.1.2021
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w sezonie łowieckim 2021-2022”

Informácie

ID zákazky
11354
Názov predmetu
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w sezonie łowieckim 2021-2022”
Číslo spisu
ZG.270.2.1.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00020542/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
577 116,90 PLN
Hlavný CPV
77600000-6 - Poľovnícke služby
Doplňujúci CPV
77100000-1 - Poľnohospodárske služby
VO sa delí na časti
Áno
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Przy wyborze ofert w każdym Pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
cena – 100 %

Termíny

Termin składania ofert
29.03.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
29.03.2021 11:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Adresa
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Poľská republika
Procesný garant
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Pakiet 11 – Łowiectwo obwód 29

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
311 538,15 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77600000-6 - Poľovnícke služby
Doplňujúci CPV
77100000-1 - Poľnohospodárske služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pakiet 12 – Łowiectwo obwód 46

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
265 578,75 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77600000-6 - Poľovnícke služby
Doplňujúci CPV
77100000-1 - Poľnohospodárske služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy