Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.07.2021 04:06

Karta obstarávania #NR-05-21-OŘ-Ko-OPD
PJD na ul. Opavská

Informácie

ID zákazky
11368
Názov predmetu
PJD na ul. Opavská
Číslo spisu
NR-05-21-OŘ-Ko-OPD
Číslo z vestníka VO
Z2021-009726
Číslo z vestníka EU
2021/S 058-147627
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
95 000 000,00 Kč
Hlavný CPV
45234126-5 - Stavebné práce na výstavbe električkových koľajníc
Doplňujúci CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

Modernizace tramvajové trati

Stručný opis

Předmětem díla je modernizace tramvajové trati na ul. Opavská v úseku mezi křižovatkami s ul. 17. listopadu (rest. Slovan) a ul. Sokolovskou v obou směrech. V novém stavu se změní konstrukce na zatravněnou pevnou jízdní dráhu systému W-tram.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
28.04.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
26.10.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.