Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2021 19:30

Karta obstarávania #1708/2021
CYKLISTICKÝ TRAIL ŽIAR NAD HRONOM - LUTILA

Informácie

ID zákazky
11388
Názov predmetu
CYKLISTICKÝ TRAIL ŽIAR NAD HRONOM - LUTILA
Číslo spisu
1708/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
28 329,55 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vybudovanie singletrailu/ trialu. Trail je navrhnutý o celkovej dĺžke cca 1,6 km s alternatívnym prepojením cyklistického chodníka končiaceho pri čerpacej stanici SLOVNAFT na ulici SNP s navrhovaným trialom o dĺžke cca 500 m ako i variantné napojenie v mieste záhradkárskej oblasti obce Lutila. Začiatok je situovaný od kruhového objazdu pod Kauflandom v Žiari nad Hronom s ukončením na štátnu cestu III. Triedy III/2482 – ul. Štefánikova. Návrh šírkového usporiadania bol zadaný požiadavkou investora a to so šírkou 1,5 -2,0 m.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.03.2021 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty