Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.01.2020 12:32

Karta obstarávania #R3-3/075/2017
Rekonštrukcia RTG sály v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská11, 851 07 Bratislava

Informácie

ID zákazky
114
Názov predmetu
Rekonštrukcia RTG sály v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda, Antolská11, 851 07 Bratislava
Číslo spisu VO
R3-3/075/2017
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
133 250,00 EUR
Hlavný CPV
45215144-8 - Stavebné práce na stavbe vyšetrovní
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis obstarávania

Rekonštrukcia oddelenia RTG v Univerzitnej nemocnice Bratislave – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda. V súčasnom stave sú na celom oddelení osadené staré drevené okná, ktoré sú netesné, kvôli čomu nie je možné v RTG vyšetrovni dosiahnuť požadovanú triedu čistoty. Zatemnenie okien je textilné, nevyhovujúce.
Zdvojená podlaha v RTG vyšetrovni a celá podporná konštrukcia je v nevyhovujúcom stave, je potrebná kompletná výmena podlahy a oprava podpornej konštrukcie v nevyhnutnom rozsahu - výmena poškodených podpier, priečníkov zalepenie nožičiek a kompletné vyrovnanie. Požaduje sa antistatická úprava zdvojenej podlahy v štandarde pre použitie v zdravotníckom priestore, to znamená kompletne pospojovanie a uzemnenie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
20.07.2017 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty