Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 16:47

Karta obstarávania #08/2021
Elektroinštalačný materiál

Informácie

ID zákazky
11405
Názov predmetu
Elektroinštalačný materiál
Číslo spisu
08/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
31532920-9 - Žiarovky a žiarivkové lampy
Doplňujúci CPV
44322100-4 - Elektroinštalačné káble
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Elektroinštalačný materiál 1/2021

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
09.04.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
Adresa
Ulica Spartakovská 7239/1B
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Viktor Štrbka
viktor.strbka@smmt.trnava.sk
+421 917792185

Dokumenty