Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 04:15

Karta obstarávania #09/2021
Maliarske potreby 01/2021

Informácie

ID zákazky
11409
Názov predmetu
Maliarske potreby 01/2021
Číslo spisu
09/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie maliarskych potrieb pre prevádzky verejného obstarávateľa. Špecifikácia tovaru a množstvá sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy – Maliarske potreby-1/2020. Súčasťou predmetu zákazky sú služby spojené s dodaním tovaru a vyložením na mieste určenia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
12.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
Adresa
Ulica Spartakovská 7239/1B
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Viktor Štrbka
viktor.strbka@smmt.trnava.sk
+421 917792185

Dokumenty