Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.06.2023 08:59

Karta obstarávania #OS21MNC003
Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi

Informácie

ID zákazky
11413
Názov predmetu
Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi
Číslo spisu
OS21MNC003
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45211340-4 - Stavebné práce na objektoch viacbytových budov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom vyhláseného návrhu na uzavretie zmluvy je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie: „Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi“
I. časť - Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi
II. časť- Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi – realizačný projekt

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.06.2021 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Adresa
Štefánikovo námestie 25/24
Kremnica
97601, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Silvia Jančová
jancova@obstarame.sk
+421 948030485

Dokumenty