Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.09.2023 22:15

Karta obstarávania #10/2021
Prenájom chladiaceho zariadenia pre Mestský zimný štadión v Trnave

Informácie

ID zákazky
11428
Názov predmetu
Prenájom chladiaceho zariadenia pre Mestský zimný štadión v Trnave
Číslo spisu
10/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 292,00 EUR
Hlavný CPV
42123300-0 - Kompresory pre chladiace zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom vzduchom chladeného chladiča kvapaliny pre potreby Mestského zimného štadióna v Trnave.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
Adresa
Ulica Spartakovská 7239/1B
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Viktor Štrbka
viktor.strbka@smmt.trnava.sk
+421 917792185

Dokumenty