Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.10.2021 18:22

Karta obstarávania #ZP.271.1.2021
"Budowa przedszkola w miejscowości Jajkowo"

Informácie

ID zákazky
11440
Názov predmetu
"Budowa przedszkola w miejscowości Jajkowo"
Číslo spisu
ZP.271.1.2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00021869/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
45223300-9 - Stavebné práce na stavbe parkovísk
45233200-1 - Rôzne práce vrchnej stavby
45233222-1 - Dláždiace práce
45262522-6 - Murovanie
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45324000-4 - Štukatérske práce
45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce
45332400-7 - Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce
45420000-7 - Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
45421146-9 - Montáž znížených stropov
45442000-7 - Nanášanie ochranných vrstiev
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Zgodny z dokumentem SWZ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
15.04.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.04.2021 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gmina Brzozie
Adresa
Brzozie 50
Brzozie
87-300, Poľská republika
Procesný garant
Katarzyna Sokalska-Lebiedziewska
sokalska@brzozie.pl
+48 564912916

Dokumenty