Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2021 00:04

Karta obstarávania #1289/2021
Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č.11, Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
11460
Názov predmetu
Obnova vnútorných priestorov Materskej školy, Ul. Dr. Janského č.8, Elokované pracovisko A. Kmeťa č.11, Žiar nad Hronom
Číslo spisu
1289/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
78 875,63 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je materská škola, ktorá sa nachádza na ulici Andreja Kmeťa č.11 v Žiari nad Hronom. Budova materskej škôlky sa skladá z viacerých stavieb pospájaných vnútorným koridorom a je tvaru nepravidelného T. V ľavej časti sa na prízemí sa nachádzajú priestory, kde sídli klub dôchodcov. Aktuálny stav priestorov je nevyhovujúci, maľby na stenách sú nesúdržné, dlažba popukaná a zariaďovacie predmety značne poškodené. Mesto sa rozhodlo obnoviť tieto priestory v materskej škôlke a vrátiť im pôvodnú funkciu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.04.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.04.2021 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty