Stav: Zrušená

Serverový čas: 09.12.2023 19:43

Karta obstarávania #668/2021
Modernizácia diaľkového ovládania meniarne G (ValcovňaUSS)

Informácie

ID zákazky
11497
Názov predmetu
Modernizácia diaľkového ovládania meniarne G (ValcovňaUSS)
Číslo spisu
668/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
46 000,00 EUR
Hlavný CPV
71323000-8 - Inžinierske projektovanie pre priemyselné procesy a výrobu
Doplňujúci CPV
71311000-1 - Poradenské služby pre oblasť civilného inžinierstva
71334000-8 - Služby strojného a elektrotechnického inžinierstva
38810000-6 - Zariadenia na riadenie priemyselných procesov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Vyžaduje sa modernizácia (upgrade) hardvérového, ako aj softvérového vybavenia riadiaceho a informačného systému diaľkového ovládania meniarne „G“.Upgrade softvéru je nutné implementovať do riadiaceho systému, ktorý bol v rámci stavieb IKD, MEU a MET zabudovaný na centrálnom elektro-dispečingu.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Bernátová
katarina.bernatova@dpmk.sk
+421 905516742

Dokumenty