Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2023 15:58

Karta obstarávania #11/2021
Farby pre ľadovú plochu 2021

Informácie

ID zákazky
11567
Názov predmetu
Farby pre ľadovú plochu 2021
Číslo spisu
11/2021
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie špeciálnych farieb pre ľadovú plochu na Zimný štadión v Trnave.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
09.04.2021 14:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Správa majetku mesta Trnava, p. o.
Adresa
Ulica Spartakovská 7239/1B
Trnava
91701, Slovenská republika
Procesný garant
Viktor Štrbka
viktor.strbka@smmt.trnava.sk
+421 917792185

Dokumenty