Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 22:52

Karta obstarávania #023/2021/VO-§117
Oprava, servis a údržba motorových vozidiel v majetku BPMK s.r.o. do 3,5t.

Informácie

ID zákazky
11589
Názov predmetu
Oprava, servis a údržba motorových vozidiel v majetku BPMK s.r.o. do 3,5t.
Číslo spisu
023/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
50112000-3 - Oprava a údržba osobných motorových vozidiel
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Oprava, servis a údržba motorových vozidiel v majetku BPMK s.r.o. do 3,5t.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Rámcová zmluva o poskytovaní služby na obdobie 12 mesiacov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.04.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty