Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.07.2021 03:03

Karta DNS #043583/2021-OIKT-2
Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu

Informácie

ID zákazky
11592
Názov predmetu
Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu
Číslo spisu
043583/2021-OIKT-2
Číslo z vestníka VO
27607 - MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 096-250523
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
6 308 021,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
31154000-0 - Zdroje nepretržitého/stáleho napájania
31224810-3 - Predlžovacie káble
31320000-5 - Elektrické rozvodné káble
31681500-8 - Nabíjačky
32400000-7 - Siete
32413100-2 - Sieťové smerovače
32562200-2 - Optické telekomunikačné káble
38651600-9 - Digitálne fotoaparáty
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30213000-5 - Osobné počítače
30213100-6 - Prenosné počítače
30213200-7 - Tabletový počítač
30213300-8 - Stolový počítač
30216110-0 - Skenery na používanie s počítačom
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30231310-3 - Ploché displeje
30232000-4 - Periférne vybavenie
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30233160-0 - Páskové zálohové pamäte
30233310-7 - Čítačky odtlačkov prstov
30234000-8 - Pamäťové médiá
30234300-1 - Kompaktné disky (CD)
30234400-2 - Digitálne univerzálne disky (DVD)
30234500-3 - Pamäťové archivačné médiá
30236100-3 - Zariadenia na rozšírenie pamäti
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému bude dodávka výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu. Obstarávané tovary sú bežne dostupné na trhu a sú zaradené v skupinách 302, 311, 312, 313, 316, 324, 325 a 386 podľa hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV). Úspešný uchádzač, ktorému bude zadaná konkrétna zákazka v zriadenom dynamickom nákupnom systéme, bude povinný zabezpečiť poskytnutie záručného servisu na dodaný tovar.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená vo výzvach na predloženie ponuky, ktoré budú zasielané pri zadávaní zákaziek v rámci zriadeného dynamického nákupného systému všetkým záujemcom zaradeným pre príslušnú kategóriu dynamického nákupného systému, do ktorej bude zákazka spadať.

Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich aktuálnych potrieb. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme samostatne pre jednotlivé kategórie v nepravidelných intervaloch a rôznom rozsahu. Pri zadávaní konkrétnych zákaziek vo všetkých kategóriách dynamického nákupného systému sa ponuky sa nebudú predkladať formou katalógu.

Do podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach na predloženie ponuky v rámci zriadeného dynamického nákupného systému môžu byť integrované environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov a dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe.

Zelené VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
14.06.2021 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
14.06.2021 09:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
Neobmedzené

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Adresa
Hlboká cesta 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
83336, Slovenská republika
Procesný garant
Stanislav Oravec
stanislav.oravec@mzv.sk

Dokumenty

Kategória č. 1: Servery, stolové počítače a sieťové prvky

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213000-5 - Osobné počítače
30213300-8 - Stolový počítač
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30236100-3 - Zariadenia na rozšírenie pamäti
30233160-0 - Páskové zálohové pamäte
31154000-0 - Zdroje nepretržitého/stáleho napájania
32400000-7 - Siete
32413100-2 - Sieťové smerovače
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kategória č. 2: Periférne zariadenia

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30216110-0 - Skenery na používanie s počítačom
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30232000-4 - Periférne vybavenie
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30231310-3 - Ploché displeje
30234000-8 - Pamäťové médiá
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kategória č. 3: Prenosné počítače

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30213100-6 - Prenosné počítače
30213200-7 - Tabletový počítač
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kategória č. 4: Spotrebný materiál

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30234300-1 - Kompaktné disky (CD)
30234400-2 - Digitálne univerzálne disky (DVD)
30234500-3 - Pamäťové archivačné médiá
31224810-3 - Predlžovacie káble
31320000-5 - Elektrické rozvodné káble
31681500-8 - Nabíjačky
32562200-2 - Optické telekomunikačné káble
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kategória č. 5: Zariadenia na špeciálne použitie

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30216110-0 - Skenery na používanie s počítačom
30233310-7 - Čítačky odtlačkov prstov
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kategória č. 6: Digitálne fotoaparáty

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Hlavný CPV
38651600-9 - Digitálne fotoaparáty
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zákazky