Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.07.2021 01:55

Karta DNS #DNS_SV_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

Informácie

ID zákazky
11593
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Číslo spisu
DNS_SV_OOPP_COVID_2021
Číslo z vestníka VO
18166 - MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 069-174743
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
395 400,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
10.05.2021 09:00:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení
01.07.2023 23:59:59

Obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a. s.
Adresa
MUDr. Pribulu 412/4
Svidník
089 01, Slovenská republika
Procesný garant
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20694

Dokumenty