Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.08.2021 22:47

Karta DNS #DNS_SNV_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.

Informácie

ID zákazky
11594
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.
Číslo spisu
DNS_SNV_OOPP_COVID_2021
Číslo z vestníka VO
18167 - MUT
Číslo z vestníka EU
2021/S 069-174840
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
427 308,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 13:00:00
Plánované otváranie žiadostí
10.05.2021 13:00:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení
30.06.2023 23:59:59

Obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Adresa
Jánskeho 1
Spišská Nová Ves
052 01, Slovenská republika
Procesný garant
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9494

Dokumenty