Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 09:02

Karta DNS #SZ_HE_OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu A. Leňa Humenné, a.s.

Informácie

ID zákazky
11601
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu A. Leňa Humenné, a.s.
Číslo spisu VO
SZ_HE_OOPP
Číslo z vestníka EU
2021/S 069-174884
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
535 799,76 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s.
Adresa
Nemocničná 7
Humenné
066 01, Slovenská republika
Procesný garant
Daniel Mikuščák
sz.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Dokumenty