Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.08.2021 21:24

Karta DNS #SZ_DS_OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Informácie

ID zákazky
11603
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Číslo spisu
SZ_DS_OOPP
Číslo z vestníka EU
2021/S 069-174890
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
638 995,20 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup
ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice,
ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre
potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou
jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom
systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
Adresa
Veľkoblahovská 23
Dunajská Streda
929 01, Slovenská republika
Procesný garant
Daniel Mikuščák
sz.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Dokumenty