Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 09:04

Karta DNS #SZ_TO_OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Informácie

ID zákazky
11606
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Číslo spisu VO
SZ_TO_OOPP
Číslo z vestníka EU
2021/S 069-174889
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
609 242,40 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.
Adresa
Pavlovova 17
Topoľčany
955 20, Slovenská republika
Procesný garant
Daniel Mikuščák
sz.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Dokumenty