Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.05.2021 07:10

Karta obstarávania #MK/A/2021/12230
Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa

Informácie

ID zákazky
11615
Názov predmetu
Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor objektov - 2.etapa
Číslo spisu VO
MK/A/2021/12230
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
33 925,00 EUR
Hlavný CPV
71314300-5 - Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Vypracovanie účelového energetického auditu pre súbor 10 objektov , viac v prílohe č. 3 výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.04.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Dokumenty