Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 09.12.2021 15:20

Karta obstarávania #PA/02/KA/2021
„Sukcesywna dostawa trumien drewnianych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie”

Informácie

ID zákazky
11616
Názov predmetu
„Sukcesywna dostawa trumien drewnianych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie”
Číslo spisu
PA/02/KA/2021
Číslo z vestníka VO
2021/BZP 00027725/01
Druh postupu
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Typ šablóny
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39296100-4 - Truhly
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Zgodnie z SWZ

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Termin składania ofert
15.04.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
Adresa
Batorego 24
Andrychów
34-120, Poľská republika
Procesný garant
Adam Kłodowski
zamowienia@zgk.andrychow.pl
+48 602178933

Dokumenty