Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.03.2023 11:53

Karta obstarávania #MK/A/2021/12240
Tlač mestských novín

Informácie

ID zákazky
11626
Názov predmetu
Tlač mestských novín
Číslo spisu
MK/A/2021/12240
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
79810000-5 - Tlačiarenské služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Tlač a dodanie 400 000 ks mestských novín (4 x po 100 000 ks) podľa predlohy. Viac vo výzve.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Milčevičová
andrea.milcevicova@kosice.sk
+421 6419592

Dokumenty