Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 17:12

Karta obstarávania #30/21
Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021

Informácie

ID zákazky
11636
Názov predmetu
Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021
Číslo spisu VO
30/21
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet obstarávania

Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021

Stručný opis obstarávania

2.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení likvidace veškerých rostlin rostoucích z kolejiště tramvajové dráhy v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy-Seznam ploch pro likvidaci plevelů-Brno 2021, formou postřiku k tomu vhodnými přípravky. Vlastní postřik bude proveden ručně nebo pomocí vlastní kolejové techniky poskytovatele. Pro postřik nebude použit prostředek s obsahem látky Glyfosát.

2.2. Pro dosažení maximální účinnosti bude postřik proveden v době vegetačního období od 1.5.2021 do 31.10.2021 (úklid pak do 30.11.2021) a to maximálně ve čtyřech aplikacích. Aplikace bude provedena v klimatických podmínkách vhodných pro účinnost zvoleného přípravku. Výzvu poskytovateli k provedení aplikace v době plnění smlouvy provede zástupce objednatele-vedoucí střediska Tratě ED.
Plochy a jejich rozsah určené k likvidaci plevelů je patrný z přílohy č. 1-Seznam ploch pro likvidaci plevelů- Brno 2021.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
20.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty