Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 18:07

Karta zákazky #12349-MUT-173
Nákup kameniva pre Odštepný závod Považská Bystrica, ES Lednické Rovne, frakcie 0/22, 32/63, 63/125, LK - časť B (s dopravou)

Táto zákazka je súčasťou DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informácie

ID zákazky
11642
Názov predmetu
Nákup kameniva pre Odštepný závod Považská Bystrica, ES Lednické Rovne, frakcie 0/22, 32/63, 63/125, LK - časť B (s dopravou)
Číslo spisu VO
12349-MUT-173
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 040,00 EUR
Hlavný CPV
14212000-0 - Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetnom zákazky je dodanie kameniva na expedičný sklad Lednické Rovne, frakcie 0/22, 32/63, 63/125 a lomový kameň.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto vykládky : Expedičný sklad Lednické Rovne, Ul. Sv. Anny 121, 020 61 Lednické Rovne.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2021 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.04.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Považská Bystrica
Adresa
Orlové 300
Považská Bystrica
017 22, Slovenská republika
Procesný garant
Ján Osrman
jan.osrman@lesy.sk
+421 918335307

Dokumenty