Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 17:07

Karta obstarávania #06/2021/sir
Propojovací chodník ulice Věžní – sídliště Uničovská, Šternberk

Informácie

ID zákazky
11648
Názov predmetu
Propojovací chodník ulice Věžní – sídliště Uničovská, Šternberk
Číslo spisu VO
06/2021/sir
Druh postupu
VZMR
Typ obstarávania
VZMR
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
500 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Predmet obstarávania

Výstavba propojovacího chodníku ulice Věžní – sídliště Uničovská, Šternberk

Stručný opis obstarávania

Předmětem projektu je výstavba propojovacího chodníku od jeho ukončení u místa pro přecházení na Věžní do sídliště Uničovská.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
23.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Procesný garant
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty