Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:17

Karta obstarávania #025/2021/VO-§117
Odborné prehliadky ZZ skupiny AC3 pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
11652
Názov predmetu
Odborné prehliadky ZZ skupiny AC3 pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
025/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 000,00 EUR
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Odborné prehliadky ZZ skupiny AC3 pre potreby BPMK, s.r.o. - 60 ks v objektoch MŠ bez PS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky na dodanie predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty