Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:04

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-020
Nákup spotrebnej IKT techniky

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
11673
Názov predmetu
Nákup spotrebnej IKT techniky
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-020
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
66 416,77 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Nákup spotrebnej IKT techniky, ktorá pozostáva:

a) 50ks notebookov a monitorov,
b) 1 ks Notebook s operačným systémom MacOS typ č. 1 alebo ekvivalent a 1ks Notebook s operačným systémom MacOS typ č. 2 alebo ekvivalent,
c) 1 ks dátový projektor pre Mestskú políciu Bratislava,
d) 5 ks dátový projektor.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2021 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Dokumenty