Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.06.2018 01:39

Karta obstarávania #2659/2017
Prebudovanie hľadiska s výmenou sedačiek v kine Hron

Informácie

ID zákazky
117
Názov predmetu
Prebudovanie hľadiska s výmenou sedačiek v kine Hron
Číslo spisu VO
2659/2017
Číslo z vestníka VO
2017/S 130-265508
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Nadlimitné zákazky
Typ obstarávania
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
62 702.00 EUR
Hlavný CPV
39111200-5 - Divadelné sedadlá
Doplňujúci CPV
45212000-6 - Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie nového hľadiska z oceľovej konštrukcie s novým stupňovaním na mieste pôvodného hľadiska, jej opláštenie OSB doskami a podlahovými krytinami, osadenie schodiskových LED líšt a výroba a montáž kino-sedačiek.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
14.08.2017 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Dokumenty