Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.07.2021 15:03

Karta obstarávania #020/2021/VO-§117
Dodanie a montáž EZS pre Polikliniku KVP v správe BPMK, s.r.o.

Komunikácia