Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 19:58

Karta obstarávania #020/2021/VO-§117
Dodanie a montáž EZS pre Polikliniku KVP v správe BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
11715
Názov predmetu
Dodanie a montáž EZS pre Polikliniku KVP v správe BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
020/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
45312200-9 - Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie a montáž EZS pre Polikliniku KVP v správe BPMK, s.r.o.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka za účelom realizácie predmetu zákazky.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty