Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2022 01:33

Karta obstarávania #2021-31
Prenájom lešenia v kotloch K1, K2 a pre ostatné technológie Zariadenia na energetické využitie odpadu

Informácie

ID zákazky
11719
Názov predmetu
Prenájom lešenia v kotloch K1, K2 a pre ostatné technológie Zariadenia na energetické využitie odpadu
Číslo spisu
2021-31
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
45262100-2 - Lešenárske práce
Doplňujúci CPV
45262110-5 - Demontáž lešení
45262120-8 - Montáž lešení
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je prenájom lešenia vo vnútorných priestoroch kotlov K1 a K2 pre potreby opráv kotlov a prenájom lešenia v otvorenom priestore okolo kotlov K1,K2 a pre ostatné technológie Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) počas odstávok i počas nominálnej prevádzky ZEVO.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zákazka sa realizuje ako prieskum trhu s možnosťou uzatvorenia rámcovej zmluvy.

Termíny

Lehota na predkladanie
23.04.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty