Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 08.12.2021 07:16

Karta obstarávania #13/21
Rozvoj areálu vozovny DPMB, a.s. Slatina - projektová dokumentace DUSP

Informácie

ID zákazky
11764
Názov predmetu
Rozvoj areálu vozovny DPMB, a.s. Slatina - projektová dokumentace DUSP
Číslo spisu
13/21
Druh postupu
Sektorová podlimitní zakázka
Typ šablóny
Sektorová podlimitní zakázka
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 500 000,00 Kč
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Rozvoj areálu vozovny DPMB, a.s. Slatina - projektová dokumentace DUSP

Stručný opis

Předmětem této zakázky je v rámci přípravy stavby vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, včetně zařízení záležitostí spočívajících v obstarání společného povolení na akci s názvem „Rozvoj areálu vozovny DPMB, a.s. Slatina - projektová dokumentace DUSP“ v návaznosti na technickou studii, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
28.04.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635

Dokumenty