Stav: Zrušená

Serverový čas: 18.05.2024 22:50

Karta obstarávania #MK/A/2021/12659
Vypracovanie strategického dokumentu „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ (v skratke SECAP).

Komunikácia