Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.07.2021 14:05

Karta obstarávania #NR-30-21-OŘ-Ko
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť

Informácie

ID zákazky
11991
Názov predmetu
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť
Číslo spisu
NR-30-21-OŘ-Ko
Číslo z vestníka VO
Z2021-014598
Číslo z vestníka EU
2021/S 084-218037
Druh postupu
Nadlimitní režim
Typ šablóny
Otevřené řízení
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 800 000,00 Kč
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Predmet

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť

Stručný opis

Předmět plnění veřejné zakázky „PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť“ je rozdělen na šest (6) samostatných části.
Předmětem jednotlivých částí je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) / vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu přílohy č 10 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění / přílohy č. 3 a 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění, včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Předmětem plnění díla je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
28.05.2021 10:00:00
Lehota viazanosti ponuky
25.11.2021

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Procesný garant
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletná verejná dokumentácia k zakázke sa nachádza na Profile obstarávateľa.

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 1 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
350 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 2 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Horymírová (oba směry)“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
250 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 3 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Muglinovská (oba směry)“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
400 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 4 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Rektorát VŠB (z centra)“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
200 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 5 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
350 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 6 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Kunčičky kostel (oba směry)“

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
250 000,00 Kč
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy