Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.09.2021 16:43

Karta obstarávania #028/2021/VO-§117
Nákup a dodávka vodomerov za účelom výmeny v malometrážnych bytoch pre BPMK s.r.o.

Komunikácia